Obmedzenie rizík súvisiacich so skládkou nebezpečného odpadu v Cişmichioi (Animácia realizácie).